Tri David A. Kolb

Organisaatiokäyttäytymisen professori David A. Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria perustuu ihmisen neljän valmiuden yhdistelmään: kykyyn osallistua ja hankkia käytännön kokemusta, kykyyn tarkkailla ja tehdä johtopäätöksiä, käsitteellisen päättelyn kykyyn ja kykyyn soveltaa ja kokeilla asioita käytännössä. 

Sittemmin mm. Peter Honey ja Alan Mumford sekä monet muut tutkijat ovat kehittäneet edelleen Kolbin ajatuksia oppimistyylien vaikutuksesta oppimisprosessiin.

Katso lisätietoja David A. Kolbista.

Oppimistyylien arviointitesti

Seuraava oppimistyylien arviointitesti perustuu D.A. Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoriaan, jota usein pidetään aikuisiän saavuttaneen henkilön oppimisen perusmallina. Peter Honey ja Alan Mumford laativat sen pohjalta vuonna 1992 oppimistyylien arviointilomakkeen, josta testin kysymykset on suomennettu vapaasti mukaillen.

Oppimistyylit on tässä jaettu neljäksi ryhmäksi, vaikka jakauma käytännön elämässä ei tietenkään ole näin ehdoton ja yksiselitteinen. Lisätietoa ja kuvauksen eri oppimistyyleistä löydät kohdasta Oppimistyylit. Toimintatavan mukaan jaetut oppimistyylit ovat seuraavat:

  • Osallistuja
  • Tarkkailija
  • Päättelijä
  • Toteuttaja

Vastaa testiin miettimällä, miten osuvasti kukin väittämä vastaa omaa tapaasi toimia tai ajatella. Jos olet jostakin väittämästä enemmän samaa kuin eri mieltä, napsauta asianomaisen kysymyksen ensimmäistä vastausvaihtoehtoa. Jos puolestasi olet enemmän eri kuin samaa mieltä, valitse jälkimmäinen vastausvaihtoehto.

Testi antaa parhaan tuloksen, jos pyrit vastaamaan ensimmäisen mieleesi tulevan tunteen mukaan ilman pitkällistä harkintaa. Oikeita tai vääriä vaihtoehtoja ei ole!  Käy kaikki kysymykset läpi ja valitse jokaisen kysymyksen kohdalla jompikumpi vaihtoehdoista. Jotta yhteenveto olisi luotettava, vastaa kaikkiin kysymyksiin.

Tulosyhteenvedon saat näytölle painikkeesta Katso tulokset. Painikkeella Tyhjennä tiedot voit tyhjentää jo valitsemasi vastaukset ja aloittaa testin uudelleen alusta. (Huom! Testi on kokeiltu toimivaksi vain Microsoftin Internet Explorer 4.0 ja sitä uudemmilla selaimilla!)


1. Minulla on selvä mielipide siitä, mikä on oikein tai väärin, hyvä tai paha.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

2. Usein en välitä olla varovainen.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

3. Minulla on tapana ratkoa ongelmia askel askeleelta. Yleensä yritän välttää epäjärjestelmällisyyttä.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

4. Mielestäni muodolliset toimintatavat ja -mallit estävät ihmisiä saamasta ääntään kuuluville.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

5. Minut tunnetaan sanansa pitävänä ja suorapuheisena ihmisenä.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

6. Huomaan usein, että "minusta-tuntuu-periaatteella" tehdyt asiat onnistuvat yhtä hyvin kuin tarkkaan mietityt ja analysoidut suunnitelmat.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

7. Pidän sellaisesta työstä, jossa voin kokeilla erilaisia toteutustapoja.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

8. Minulla on tapana kysyä ihmisiltä heidän perustelujaan.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

9. Minulle on tärkeintä, että asiat toimivat käytännössä.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

10. Haen itse aktiivisesti uusia kokemuksia.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

11. Aina, kun kuulen puhuttavan uudesta tavasta ajatella tai toimia, alan miettiä, miten sitä voitaisiin soveltaa käytäntöön.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

12. Olen tarkka omasta itsekuristani. Noudatan tarkasti esimerkiksi laihdutuskuuria, säännöllistä liikuntasuunnitelmaa tai tiettyjä tapoja.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

13. Tunnen ylpeyttä siitä, että teen työni hyvin ja perusteellisesti.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

14. Viihdyn parhaiten johdonmukaisten ja analyyttisten ihmisten seurassa, huonommin spontaanisten ja epärationaalisilta tuntuvien ihmisten kanssa.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

15. Tulkitsen tarkkaan kaiken käytettävissä olevan tiedon ja vältän hätäisten johtopäätösten tekemistä.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

16. Teen yleensä päätökseni mieluiten vertailtuani ensin huolellisesti eri vaihtoehtoja keskenään.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

17. Minua viehättävät enemmän uudet ja epätavanomaiset ajatukset kuin käytännölliset ideat.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

18. En pidä selvittämättömistä asioista vaan pyrin aina rakentamaan asioista selkeän kokonaiskuvan.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

19. Hyväksyn ja pitäydyn yleensä sovittuihin toimintatapoihin ja -malleihin niin kauan kuin ne mielestäni ovat toimivia.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

20. Yritän yleensä suhteuttaa oman työni laajempiin kokonaisuuksiin.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

21. Keskustellessani asioista puhun mielelläni niistä sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

22. Pyrin pitämään välimatkaa ja olemaan mahdollisimman muodollisissa väleissä työtoverieni kanssa.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

23. Otan mielelläni vastaan sellaisia haasteita, joissa on ryhdyttävä johonkin uuteen ja erilaiseen.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

24. Viihdyn spontaanien ihmisten seurassa, jotka osaavat pitää hauskaa.

Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

25. Käyn hyvin huolellisesti läpi yksityiskohdat ennen kuin teen minkäänlaisia johtopäätöksiä.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

26. Minulle tuottaa vaikeuksia keksiä spontaaneja ja improvisoituja ideoita.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

27. En mielelläni tuhlaa aikaani siihen, että kiertelen asioita "kuin kissa kuumaa puuroa".
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

28. Vältän tekemästä ennenaikaisia johtopäätöksiä.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

29. Pyrin yleensä keräämään tietoa mahdollisimman monista lähteistä; mitä enemmän tietoa on saatavana, sen parempi.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

30. Minua ärsyttävät sellaiset pinnalliset ihmiset, jotka eivät ota asioita vakavasti.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

31. Kuuntelen yleensä muiden ihmisten mielipiteitä ennen kuin kerron heille omani.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

32. Minulla on tapana kertoa avoimesti, miltä minusta tuntuu.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

33. Keskustelujen aikana teen mielelläni havaintoja muiden osallistujien toimintatavoista.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

34. Otan mieluummin tilanteet vastaan sellaisinaan spontaanisti ja joustavasti kuin suunnittelen kaiken etukäteen.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

35. Olen mieltynyt sellaisiin asioihin, kuten toimintaverkkoanalyysi, vaiheistuskaaviot, poikkeustilanteiden varajärjestelmäsuunnitelmat ja vastaavat.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

36. Minua häiritsee, jos joudun hosumaan saadakseni jonkin tehtävän valmiiksi tiukassa aikataulussa.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

37. Tapanani on arvioida tehtyjä ehdotuksia niiden toteuttamiskelpoisuuden pohjalta.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

38. Hiljaiset, sisäänpäin kääntyneet ihmiset saavat minut tuntemaan oloni epävarmaksi.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

39. Minua ärsyttävät usein sellaiset ihmiset, jotka haluavat syöksyä suoraan uusiin asioihin.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

40. Mielestäni on tärkeämpää osata nauttia tästä hetkestä kuin miettiä mennyttä tai pohtia tulevaisuutta.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

41. Mielestäni päätökset, jotka perustuvat kaiken käytettävissä olevan tiedon perusteelliseen analysointiin, ovat parempia kuin vaistonvaraisesti tehdyt päätökset.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

42. Minulla on taipumusta pyrkiä täydellisyyteen.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

43. Tapanani on keskustelun kuluessa tehdä lukuisia erilaisia ehdotuksia.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

44. Tapanani on kokouksissa tehdä käytännöllisiä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia.

Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

45. Mielestäni säännöt ovat usein sitä varten, että niitä rikotaan.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

46. Viihdyn tilanteissa, joissa voin olla hiljaa ja miettiä asioita eri näkökulmista.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

47. Huomaan usein epäjohdonmukaisuuksia ja heikkouksia muiden esittämissä asioissa.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

48. Puhun huomattavasti enemmän kuin kuuntelen muita ihmisiä.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

49. Huomaan usein parempia ja käytännöllisempiä tapoja eri asioiden toteuttamiseksi.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

50. Mielestäni kirjallisten raporttien tulee olla lyhyitä, nasevia ja suoraan asian ytimeen meneviä.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

51. Uskon järkevään, loogiseen ajatteluun.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

52. Tapanani on puhua ihmisten kanssa asiaa eikä jutustella niitä näitä.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

53. Minua miellyttävät erityisesti sellaiset ihmiset, joilla on jalat tukevasti maan pinnalla.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

54. Keskustelujen kuluessa minua ärsyttävät asiaankuulumattomat huomautukset ja lipsuminen varsinaisesta asiasta sivuraiteille.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

55. Kirjoittaessani muistioita tai muita kirjallisia esityksiä teen lukuisia konsepteja ennen kuin kirjoitan lopullisen version puhtaaksi.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

56. Haluan mielelläni kokeilla erilaisia asioita selvittääkseni, toimivatko ne käytännössä.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

57. Haluan löytää ratkaisut tekemällä loogisia päätelmiä.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

58. Johdan mielelläni keskustelua tai johdattelen puheenaiheita.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

59. Huomaan usein keskustelujen kuluessa, että olen itse realisti, joka saa muut ihmiset pysymään asiassa ja välttämään unelmia ja arvailuja.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

60. Käyn mielelläni läpi useita vaihtoehtoja ennen kuin teen päätökseni.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

61. Keskustellessani ihmisten kanssa huomaan usein, että olen rauhallisin ja objektiivisin koko joukosta.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

62. Keskustellessani ihmisten kanssa pysyttelen todennäköisemmin taustalla kuin johdan itse keskustelua tai puhun itse eniten.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

63. Minusta on palkitsevaa, jos pystyn näkemään käytännön toiminnan yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

64. Kun asiat menevät hullusti, vetäydyn mielelläni niistä irti ja ajattelen, että epäonnistuminenkin käy hyvästä oppimiskokemuksesta.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

65. Tapanani on pyrkiä torjumaan villit ideat ja valmistelemattomat asiat vetoamalla niiden toteuttamisen mahdottomuuteen.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

66. Periaatteenani on, että ajattelen ensin ja toimin vasta sitten.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

67. Kuuntelen muita enemmän kuin puhun itse.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

68. Minulla on tapana panna epäjohdonmukaiset ihmiset lujille.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

69. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että tarkoitus pyhittää keinot.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

70. Minua ei niinkään liikuta mitä ihmiset ajattelevat, kunhan työt tulevat tehdyiksi.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

71. Mielestäni sellaiset muodollisuudet, kuten täsmälliset tavoitteet ja suunnitelmat, ovat rajoittavia.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

72. Toimin yleensä juhlissa tai kutsuissa hengen luojana.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

73. Teen mitä tahansa saadakseni tehtäväni suoritetuksi.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

74. Väsyn nopeasti pienten yksityiskohtien parissa puuhasteluun.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

75. Tutkin mielelläni asioiden ja tapahtumien taustalla olevia periaatteita, lainalaisuuksia ja teorioita.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

76. Minusta on aina mielenkiintoista selvittää, mitä muut ajattelevat.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

77. Haluan, että kokoukset ja palaverit ovat jäsentyneitä ja että niissä edetään esityslistan mukaisesti.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

78. Pyrin pysyttelemään etäällä epäasiallisista ja epäselvistä asioista.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

79. Minua viehättää kriisitilanteiden dramaattisuus ja jännittävyys.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

80. Monien ihmisten mielestä en välitä heidän tunteistaan.
Enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
Enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä

©2010 TenViesti Oy (Modicum, Tencare). Kaikki oikeudet pidätetään. | Testien alkusivu | Oppimistyylien kuvaus | Miellejärjestelmien perustesti | Oppimistyylien arviointitesti | TenViesti Oy |