Ihmisten välistä ymmärrystä voidaan huomattavasti tehostaa ottamalla huomioon eri ihmisten erilaiset miellejärjestelmät jo viestintää suunniteltaessa.

Kokemuksellisen oppimisen teoria perustuu ihmisen neljän valmiuden yhdistelmään: kykyyn osallistua ja hankkia käytännön kokemusta, kykyyn tarkkailla ja tehdä johtopäätöksiä, käsitteellisen päättelyn kykyyn ja kykyyn soveltaa ja kokeilla asioita käytännössä. 

Miellejärjestelmien perustesti 

Viestien perillemenoa tutkittaessa on huomattu, että vastaanottajat eroavat toisistaan erityisesti siinä, mitä miellejärjestelmiä he mieluiten ja eniten käyttävät. Kahden ihmisen välinen kontakti muodostuu erilaiseksi sen mukaan, voivatko he kommunikoida samalla miellejärjestelmällä vai eivät. 

Viestinnän onnistumista ja ihmisten välistä ymmärrystä voidaan huomattavasti tehostaa, jos erilaiset miellejärjestelmät otetaan huomioon jo viestintää suunniteltaessa. 

Tämä hyvin suppea miellejärjestelmien perustesti on lähinnä kiinnostava käytännön esimerkki siitä, mitä mielteillä ja miellejärjestelmillä tarkoitetaan. Testiin pääset napsauttamalla yllä olevaa otsikkoa tai tästä.

Oppimistyylien arviointitesti

Organisaatiokäyttäytymisen professori David A. Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria perustuu ihmisen neljän valmiuden yhdistelmään: kykyyn osallistua ja hankkia käytännön kokemusta, kykyyn tarkkailla ja tehdä johtopäätöksiä, käsitteellisen päättelyn kykyyn ja kykyyn soveltaa ja kokeilla asioita käytännössä. 

Tämä mukaeltu oppimistyylien arviointitesti perustuu David A. Kolbin oppimisteoriaan sekä Peter Honeyn ja Alan Mumfordin teorian pohjalta laatimaan arviointilomakkeeseen. Testiin pääset napsauttamalla yllä olevaa otsikkoa tai tästä

©2010 TenViesti Oy (Modicum, TenCare). Kaikki oikeudet pidätetään. | Testien alkusivu | Oppimistyylien kuvaus | Miellejärjestelmien perustesti | Oppimistyylien arviointitesti | TenViesti Oy |