Visuaalinen omaksuja ottaa vastaan tietoa havainnoimalla ja tarkkailemalla ympäristön tapahtumia sekä lukemalla käsikirjoja ja muuta näkyvää materiaalia.
Auditiivinen omaksuja ottaa tietoa vastaan pääasiassa kuulonsa avulla ja muistaa helposti kaiken kuulojärjestelmän kautta omaksumansa tiedon. 
Kinesteettinen omaksuja haluaa itse kokea asiat. Hän tarvitsee oppimistilanteissa liikkumavaraa ja omaksuu asioita parhaiten tekemällä niitä käytännössä.
Miellejärjestelmien perustesti 

Ihmisellä on viisi perusaistia: näköaisti eli visuaalinen aistijärjestelmä, kuuloaisti eli auditiivinen aistijärjestelmä, tuntoaisti eli kinesteettinen aistijärjestelmä, hajuaisti eli olfaktorinen aistijärjestelmä ja makuaisti eli gustatorinen aistijärjestelmä. 

Aikuisilla maku- ja hajuaistien havaintomaailma voidaan yleensä yhdistää tuntoaistiin, jonka yhteydessä ne toimivat. Näin saadaan kolme pääaistijärjestelmää: visuaalinen eli kuvallisiin näköhavaintoihin pohjautuva, auditiivinen eli kuulohavaintoihin pohjautuva ja kinesteettinen eli tunteisiin ja tuntemuksiin pohjautuva aistijärjestelmä. 

Kun ihminen käyttää aistien kautta tullutta aineistoa ajattelussaan, kuvittelussaan ja muussa mieltämisessään, on kyse mielteistä ja laajemmin ajatellen miellejärjestelmistä. Ihmiset eroavat merkittävästi toisistaan siinä, millaista miellejärjestelmien yhdistelmää kukin yksilö mieluiten ja yleisimmin käyttää. 

Jonkun aistimaailmassa yksi miellejärjestelmä on vahvasti hallitseva, toiset ihmiset käyttävät luontevasti kahta miellejärjestelmää ja joillakin kaikki kolme perusmiellejärjestelmää voivat olla suunnilleen yhtä vahvoja. 

Tämä yksinkertainen miellejärjestelmien perustesti antaa ohjeellisia viitteitä siitä, mikä tai mitkä miellejärjestelmät ovat vahvoja Sinun havaintomaailmassasi. Näin suppean ja yksinkertaisen testin tulos on aina ehdottomasti vain suuntaa-antava. Luotettavia ja yksityiskohtaisia tietoja tarjoavien testien tulee aina tapahtua ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa. 

Jos kiinnostuksesi asiaa kohtaan kuitenkin heräsi, voit ottaa meihin yhteyttä

Testi tapahtuu valitsemalla seuraavista kymmenestä kysymyksestä kustakin yksi vaihtoehto. Jos useampi kuin yksi vaihtoehdoista pitää paikkansa, valitse se, joka mielestäsi on vahvin. Kaikista kysymyksistä on valittava yksi vaihtoehto.

Tulosyhteenvedon saat näytölle painikkeesta Katso tulokset. Painikkeella Tyhjennä tiedot voit tyhjentää jo valitsemasi vastaukset ja aloittaa testin uudelleen alusta. (Huom! Testi on kokeiltu toimivaksi vain Microsoftin Internet Explorer 4.0 ja sitä uudemmilla selaimilla!)

 


1. Ajattele parasta ystävääsi. Mikä seuraavista tulee ensin mieleesi?
Ääni, esimerkiksi ystäväsi puheääni.
Fyysinen tunne tai emootio, esimerkiksi mitä tunnet ystävääsi kohtaan.
Ystäväsi ulkonäkö tai esimerkiksi mielikuva paikasta, jossa olet ollut hänen kanssaan.

2. Ajattele jotakin sinulle mieluista ajanviettotapaa. Mikä siitä tulee ensin mieleesi?
Mielikuva paikasta tai henkilöstä, jonka kanssa olet.
Tilanteeseen ja/tai tekemiseen liittyvät äänet, esimerkiksi ihmisten tai ympäristön äänet.
Fyysinen tunne tai emootio, esimerkiksi kehon tai mielen tuntemukset.

3. Mitä tulee mieleesi bensiinistä?
Fyysinen tuntemus, esimerkiksi haju tai bensiiniletkun kädensija.
Ääni, esimerkiksi bensiinin lorina tai pulputus tankkiin tai vaikkapa räjähdys.
Jonkinlainen kuva, esimerkiksi auto tai bensiiniasema.

4. Mitä teit eilen? Mieti, mikä tulee ensimmäiseksi mieleesi.
Fyysinen tunne tai emootio jostakin paikasta tai tilanteesta.
Mielikuva esimerkiksi maisemasta, näkymästä tai paikasta, jossa olit.
Ääni, esimerkiksi keskustelu jonkun kanssa.

5. Ajattele suosikkiravintolaasi (tai jollet käy ravintolassa, jotain muuta vastaavaa paikkaa). Mikä siitä tulee ensimmäiseksi mieleesi?
Kehon ja/tai mielen tunne esimerkiksi siitä, millaiseksi koet paikan.
Mielikuva siitä, mitä näet, esimerkiksi ihmiset ympärilläsi tai seuralaisesi.
Kuulohavainto, esimerkiksi keskustelu, puheensorina, musiikki.

6. Palauta mieleesi jokin muisto varhaislapsuudestasi. Mitä tulee ensimmäiseksi mieleesi?
Fyysinen tunne tai emootio, esimerkiksi ilo, pelko, hyvänolontunne.
Mielikuva muistosta tai kokemuksesta.
Kokemukseen liittyvät äänet.

7. Ajattele työpaikkaasi tai päivittäistä työympäristöäsi. Mitä siitä tulee ensimmäiseksi mieleesi?
Koneiden, laitteiden tai ihmisten äänet.
Mielikuva esimerkiksi itsestäsi tekemästä työtä, työpöytäsi, työympäristösi tai muu vastaava.
Fyysinen tunne tai emootio, esimerkiksi mitä tunnet työtäsi kohtaan tai millaisia tuntemuksia sinulla on työssäsi.

8. Kuvittele, missä voisit olla huomenna. Mikä seuraavista tulee ensin mieleesi?
Todellinen tai kuvitteellinen kuva "silmiesi edessä".
Ääni, sisäinen keskustelu tai vastaava.
Tunne tai emootio, esimerkiksi ilo, pelko, jännitys, hyvä olo.

9. Ajattele jotakin, jonka koet erityisen palkitsevana. Mikä siitä tulee ensimmäiseksi mieleesi?
Emootio (esimerkiksi tyytyväisyyden tunne) tai
kehon tuntemus (esimerkiksi hyvänolontunne urheilusuorituksen jälkeen).
Ääni, esimerkiksi se mitä sanot itsellesi tai ympäristöstä kuuluvat äänet.
Mielikuva esimerkiksi siitä, miltä tilanne näyttää.

10. Ajattele jotakin, joka mielestäsi tuntuu erityisen vaikealta tehdä.
Mitä siitä tulee ensimmäiseksi mieleesi?

Mielikuva asiasta, esimerkiksi hankalasti käsiteltävä esine tai vaikea tilanne.
Ääni, sisäinen keskustelu tai esimerkiksi muiden ihmisten lausumat arvostelut.
Tunne tai emootio, esimerkiksi jännitys, pelko, paha olo.

©2010 TenViesti Oy (Modicum, Tencare). Kaikki oikeudet pidätetään. | Testien alkusivu | Oppimistyylien kuvaus | Miellejärjestelmien perustesti | Oppimistyylien arviointitesti | TenViesti Oy |