Menettelytavat ja vinkit

Tässä osiossa käsitellään kääntämisen ja lokalisointiteknologian uusimpia menettelytapoja ja prosesseja sekä annetaan neuvoja ja vinkkejä siitä, miten erilaisisten käännös- ja lokalisointitarpeiden ratkaisemiseksi kannattaa menetellä erilaisissa tilanteissa.

Käännöstä ja lokalisointia käyttävien ja tilaavien asiakkaiden on hyödyllistä ymmärtää, että omien tavoitteiden ja tarpeiden selvittäminen on tärkeää jo ennen käännös- ja lokalisointiprojektin aloittamista.

Tuijottaminen pelkästään alhaisiin kustannuksiin voi joskus kostautua pahasti heikkolaatuisen lopputuloksen kielteisillä vaikutuksilla. Toisaalta usein ammattitaitoisen lokalisointikonsultin hyödyntäminen projektin alkuvaiheessa maksaa itsensä takaisin jo ensimmäisissä tuotantovaiheissa, kun vältytään moninkertaisilta virheratkaisuilta, niiden korjailuilta ja tietämättömyydestä aiheutuvien epätaloudellisten prosessien ja työkalujen käyttämisestä syntyviltä ylimääräisiltä kustannuksilta.

Kääntäminen

KÄÄNTÄMINEN = Lähdekielisen tekstin sisällön muuntaminen samansisältöiseksi kohdekieliseksi tekstiksi ottaen erityisesti huomioon kulttuurilliset erot ja tyylin.

> Lue lisää


Lokalisointi

LOKALISOINTI = Tuotteen muokkaaminen kielellisiltä ja kulttuurillisilta ominaisuuksiltaan (maa, maantieteellinen alue, kieli) sopivaksi myyntiin alueella, jossa sitä on tarkoitus käyttää.

> Lue lisää

527efb333