Käännös- ja lokalisointityökalut ja niiden käyttö

Tässä osiossa käsitellään kääntämisen ja lokalisointiteknologian uusimpia työkaluja sekä annetaan neuvoja ja vinkkejä siitä, miten erilaisilla työkaluilla ja niihin liittyvillä valinnoilla ja ratkaisuilla voidaan vaikuttaa käännös- ja lokalisointiprojektien menestyksekkääseen toteutukseen.

 

 

Kääntäminen

KÄÄNTÄMINEN = Lähdekielisen tekstin sisällön muuntaminen samansisältöiseksi kohdekieliseksi tekstiksi ottaen erityisesti huomioon kulttuurilliset erot ja tyylin.

> Lue lisää


Lokalisointi

LOKALISOINTI = Tuotteen muokkaaminen kielellisiltä ja kulttuurillisilta ominaisuuksiltaan (maa, maantieteellinen alue, kieli) sopivaksi myyntiin alueella, jossa sitä on tarkoitus käyttää.

> Lue lisää

527efb333