Tietoa lokalisoinnista

Lokalisointi.info on Tenviesti Oy:n ylläpitämä lokalisoinnin ja kääntämisen tieto- ja palveluportaali.

Sivustolla on tietoa lokalisoinnista ja kääntämisestä: ohjeita ja vinkkejä lokalisoinnin toteuttamisesta, tietoa menestyksekkäiden lokalisointiprojektien läpi viemiseksi sekä linkkejä ja uutisia alan uusimmasta työkalu- ja menetelmäkehityksestä…

Kääntäminen

KÄÄNTÄMINEN = Lähdekielisen tekstin sisällön muuntaminen samansisältöiseksi kohdekieliseksi tekstiksi ottaen erityisesti huomioon kulttuurilliset erot ja tyylin.

> Lue lisää


Lokalisointi

LOKALISOINTI = Tuotteen muokkaaminen kielellisiltä ja kulttuurillisilta ominaisuuksiltaan (maa, maantieteellinen alue, kieli) sopivaksi myyntiin alueella, jossa sitä on tarkoitus käyttää.

> Lue lisää

527efb333