Mallitesti - Tunnetko verkko-oppimisen
1. Verkko-oppimisella (e-oppiminen) tarkoitetaan muun muassa tietokoneavusteista itsenäistä opiskelua verkkoon kytkeytyneenä tai verkkoa hyödyntämällä.

Oikein
Väärin

2. Verkkomuotoisen, virallisia tutkintosuorituksia tarjoavan etäopetuksen voidaan ennakoida kasvavan huomattavan nopeasti lähimpien vuosien aikana. Ehkä keskeisin syy tähän on... (valitse seuraavista oikea vaihtoehto):

lähiopetukseen tarkoitetun kouluverkoston rakennusten jatkuvasti heikkenevä kunto.
teknologian kehitys tasolle, joka mahdollistaa opintosuoritusten riittävän valvonnan ja hallinnoinnin suoraan tietoverkon välityksellä.
ihmisten kasvava haluttomuus tavata toisiaan kasvotuksin.
uudet pedagogiset ajatukset, joiden mukaan perinteinen lähioppiminen ei ole nykyihmiselle toimiva oppimisen muoto.
pedagogisesti pätevien kouluttajien puute.

3. Verkko-oppimisen mittavan laajenemisen taustalla on Billingsin ja Moursundin mukaan joukko muita oppimiseen ja opetukseen liittyviä tärkeitä aikaisempia kehitysvaiheita, joista ensimmäinen on... (valitse seuraavista oikea vaihtoehto):

puolijohdetekniikan kehitys.
elektronisen teknologian käyttöönotto.
luku- ja kirjoitustaidon keksiminen.
ihmisten parantuneet mahdollisuudet matkustaa pitkiäkin matkoja tapaamaan toisiaan.
siirtyminen etäopetuksen käyttöön 1840-luvulta alkaen.

4. Tri Marcel Mirande mainitsee kirjassaan De onstuitbare opkomst van de leermachine (Oppimiskoneen voittokulku), että ensimmäinen nykyaikaisen taulutietokoneen vastine näyttäisi olevan... (valitse seuraavista oikea vaihtoehto):papyruskäärö.
vielä kostea ja kirjoituskelpoinen savitaulu.
eskimoiden kirjoitusalustana käyttämä läpinäkyvä jääkuutio.
rihvelitaulu.
näyttöruudulla varustettu taskulaskin.

5. Nykyaikaisen etäopiskelun isänä pidetty henkilö, joka Isossa-Britanniassa 1840-luvulla sovelsi etäopetusta pikakirjoituskurssinsa osana lähettämällä oppilailleen postitse kirjeitä, oli... (valitse seuraavista oikea vaihtoehto):Isaac Pitman.
Isaac Newton.
Isaac Walton.
Isaac Hayes.
Isaac Shamir.

6. 1920-luvun alkupuolella eräs Ohion valtionyliopiston kasvatuspsykologian professori kehitti kuvassa näkyvän laitteen, joka oli tarkoitettu hänen peruskurssiensa opiskelijoiden saamien tehtävien harjoitteluun. Laitetta voidaan pitää ensimmäisenä varsinaisena "oppimiskoneena". Sen kehittäjä oli nimeltään... (Avaa kirjoitusruutu aktivoimalla valinta "Avaa kirjoitusruutu" ja kirjoita tämän jälkeen avautuvaan ruutuun oppimiskoneen kehittäjän etunimi ja sukunimi):Avaa kirjoitusruutu

Alkuun