Skip navigation

Mallitesti 1

Tämä on eXe Learning -oppimisympäristössä toteutettu mallitesti. Testissä esitetyt kysymykset käsittelevät Yoda e-learning Teamin www-sivuston kohtaa Verkko-oppiminen ja tämän alakohtaa Historia.

Lue ensin kyseiset kohdat ja yritä sitten vastata tämän mallitestin kysymyksiin. Napsauttamalla kohtaa Vinkki saadaan näkyviin tieto siitä, mistä kyseinen vastaus löytyy.

Tässä mallitestissä käytetään kolmea tyypillistä kysymystyyppiä kuvaamaan käytettävissä olevia kysymysvaihtoehtoja. Esimerkit kuvaavat vain kunkin kysymystyypin yleistä toimintaa. Todellisessa oppimistestissä estettäisiin oikeiden ja väärien vaihtoehtojen näkeminen testin aikana. Testiin sisältyisi myös mahdollisuus raportoida vastaajien tulokset.

Oikein tai väärin -kysymys

Question 1

Verkko-oppimisella tarkoitetaan elektronisen opetusteknologian käyttöä oppimisessa ja opetuksessa.

Vinkki

Tieto löytyy Verkko-oppiminen-sivun ensimmäisestä kappaleesta.

Vaihtoehtokysymys

Question

Ketä seuraavista pidetään ensimmäisen nykyaikaisen etäopiskelukurssin järjestäjänä?

Vinkki

Tieto löytyy Verkko-oppimisen Historia-alisivun tekstistä.

Vastaukset

Isaac Newton

Isaac Walton

Isaac Pitman

Isaac Hayes

Palaute

Monivalintakysymys

Question

Mikä tai mitkä seuraavista oppimisen lajeista lasketaan kuuluviksi verkko-oppimisen piiriin?

Answers

Etäopetus

Lähiopetus

Momimuoto-opetus

Tukiopetus

Tietokoneavusteinen itseopiskelu

Palaute